Chính sách đại lý xe chạy điện Minh Sơn

 

CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ  XE CHẠY ĐIỆN MINH SƠN

Số:01/CSDL/01/01/2015

STT

Hình thức Đại lý

Đại lý Độc quyền

Đại lý Phổ thông

Quyền lợi

A

Quy định tiêu chí về phân cấp, phân loại đại lý

1

Sản phẩm

Chỉ bán các sản phẩm xe điện mang nhãn hiệu do xe chạy điện Minh Sơn nhập khẩu và phân phối


Bán tổng hợp các sản phẩm xe điện Minh Sơn phân phối và bán các sản phẩm của các công ty khác trên thị trường.

2

Doanh số cam kết

Đạt doanh số tối thiểu là 200 triệu tương đương sản lượng là 30 chiếc/tháng đối với các loại xe do thế giới xe chạy điện phân phối

Không áp doanh số đối với Đại lý Phổ thông

B

Quyền lợi chi tiết

1

Chiết khấu
Mức Chiết khấu đối với xe đạp điện của Minh Sơn

- Vượt doanh số cam kết từ 400 triệu/tháng trở lên: 10%
- Vượt doanh số cam kết từ 200 - 400 triệu/tháng: 5%
- Vượt doanh số cam kết từ 50 - 200 triệu/tháng: 3%
- Vượt doanh số cam kết dưới 50 triệu/tháng: Không thưởng chiết khấu

Mức chiết khấu được tính trên đơn giá bán buôn trước thuế theo phương pháp lũy tiến
Ví dụ: Doanh số bán của Đại lý trong tháng là 250 triệu, thì mức chiết khấu 20 triệu

Cuối tháng kế toán tổng kết chốt số liệu. Số tiền chiết khấu khách hàng được hưởng được công ty trả trực tiếp hoặc trừ vào giá trị đơn hàng kế tiếp


2

Chính sách thưởng
Thưởng đại lý hàng năm

Đại lý bán vượt 600 xe điện/năm (Bao gồm cả xe máy điện  và xe đạp điện do xe chạy điện Minh Sơn  phân phối)được thưởng 1 chuyến du lịch Trung Quốc dành cho 02 người

Đại lý bán vượt 700 xe điện/năm (Bao gồm tất cả các nhãn xe máy điện và xe đạp điện do xe chạy điện Minh Sơn phân phối) được thưởng 1 chuyến du lịch Trung Quốc  dành cho 02 người

3

Khu vực bán hàng

Được độc quyền bán hàng theo khu vực do Công ty quy định

Không được độc quyền  bán hàng theo khu vực

4

Chế độ thanh toán

100% ngay sau khi đặt đơn hàng

100% ngay sau khi đặt đơn hàng

5

Chính sách hỗ trợ hình ảnh tại điểm bán

Công ty đầu tư hỗ trợ toàn bộ hình ảnh điểm bán với giá trị tổng thể 60 triệu đồng/ cửa hàng đại lý (Bao gồm phí thiết kế, chi phí lắp đặt nội thât, giá kệ trưng bày, biển hiệu theo thiết kế quy định của Công ty)

Đại lý ứng tiền (trang trí làm hình ảnh cửa hàng) trước vào Công ty, Công ty sẽ tiến hành trang trí, sx lắp ráp, sau đó được công ty hoàn trả lại số tiền này bằng cách trừ dần vào đơn giá SP theo các đơn hàng phát sinh trong quá trình cho đến khi hết số tiền ứng trước trên. Mức chiết khấu hoàn trả:1% trên tổng giá trị đơn hàng phát sinh trước thuế.

Cách hạng mục được công ty đầu tư (Phần dấu x )

Công ty hỗ trợ hình ảnh biển hiệu cửa hàng với kích thước dưới 10m2/Cửa hàng đại lý (Bao gồm chi phí thiết kế và sản xuất lắp ráp biển hiệu khung sắt , căng bạt hiflex, in độ phân giải cao) với điều kiện phát sinh đơn hàng từ 150 triệu trở lên/ tháng.Công ty sẽ tiến hành thiết kế, sản xuất lắp ráp cho đại lý. Hoặc chuyển file thiết kế gốc để phía Đại lý tự triển khai tiêu đáp ứng chuẩn quản trị hình ảnh thương hiệu của Công ty

Cách hạng mục được công ty đầu tư (Phần dấu x )

5.1

Thiết kế trang trí cửa hàng

x

0

5.2

Trang trí nội thất

x

0

5.3

Biển hiệu

x

x

5.4

Giá kệ trưng bày

x

0

6

Quảng cáo truyền thông

Hưởng các chính sách truyền thông quảng cáo chung của công ty (Phần dấu x)

Hưởng các chính sách truyền thông quảng cáo chung của công ty (Phần dấu x)

6.1

Có tên trên Web của công ty

x

0

6.2

Bài viết khi khai trương

x

0

6.3

Quảng cáo sản phẩm trên các phương tiện truyền thông theo kế hoạch chung của công ty

x

0

6.4

Cặp nhật địa chỉ đại lý trên các phương tiện quảng cáo truyền thông khi công ty tiến hành các chiến dịch tiếp thị

x

0

6.5

Hỗ trợ chiến dịch truyền thông tiếp thị trực tiếp theo khu vực quản lý và tại điểm bán

x

0

6.6

Quà tặng khuyến mại theo chương trình chung của Công ty

x

x

7

Bảo hành sản phẩm

Được hưởng chế độ bảo hành theo quy định của công ty đối với các dòng sản phẩm do công ty cung cấp

Được hưởng chế độ bảo hành theo quy định của công ty đối với các dòng sản phẩm do công ty cung cấp

8

Đào tạo + cung cấp tài liệu, thông tin sản phẩm

Được đào tạo chuyên sâu
Được cung cấp các tài liệu, thông tin về sản phẩm

Được đào tạo cơ bản
Được cung cấp các tài liệu, thông tin về sản phẩm

9

Hồ sơ giấy tờ pháp lý liên quan đến sản phẩm

Được cung cấp hồ sơ giấy tờ pháp lý hợp pháp

Được cung cấp hồ sơ giấy tờ pháp lý hợp pháp

Chính sách này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi Công ty ban hành chính sách mới

 

Hotline: 0906.37.6789

Email: info@xechaydientphcm.com - Website: xechaydientphcm.com